A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Dopiewo

Dopiewo
brak 1.67% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.22% 3.52% 3.83% 4.14% 4.45%
danych 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.21% 3.51% 3.82% 4.13% 4.44% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 753
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 729
Liczba ważnych kart:4 726
Frekwencja wyborcza:30.02%
Liczba głosów ważnych:4 584
% głosów ważnych:97.00%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 1.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 35 43.75 0.76
TOMCZAK Witold Stanisław 19 23.75 0.41
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 2 2.50 0.04
JĘDRECKA Jolanta Janina 6 7.50 0.13
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 4 5.00 0.09
MYKYTYN Anna Beata 1 1.25 0.02
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 4 5.00 0.09
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 3 3.75 0.07
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 1 1.25 0.02
MASŁOWSKI Arkadiusz 5 6.25 0.11