A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kostrzyn

Kostrzyn
brak 3.89% 4.09% 4.28% 4.48% 4.67% 4.87% 5.07% 5.26% 5.46% 5.65%
danych 4.08% 4.27% 4.47% 4.66% 4.86% 5.06% 5.25% 5.45% 5.64% 5.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 558
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 764
Liczba ważnych kart:2 764
Frekwencja wyborcza:20.39%
Liczba głosów ważnych:2 626
% głosów ważnych:95.01%
Liczba głosów na listy komitetu:148
% 5.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 89 60.14 3.39
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 37 25.00 1.41
KŁOSOWSKI Krzysztof 2 1.35 0.08
BANAŚ Paulina Ewa 8 5.41 0.30
BANASZAK Maciej 3 2.03 0.11
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 3 2.03 0.11
SCHUPKE Stanisław 1 0.68 0.04
HAJDUŚ Bożena 1 0.68 0.04
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 1 0.68 0.04
KOSIŃSKA Monika 3 2.03 0.11