A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Mosina

Mosina
brak 1.67% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.22% 3.52% 3.83% 4.14% 4.45%
danych 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.21% 3.51% 3.82% 4.13% 4.44% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 498
Liczba ważnych kart:5 497
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:147
% 2.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 60 40.82 1.13
TOMCZAK Witold Stanisław 27 18.37 0.51
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 9 6.12 0.17
JĘDRECKA Jolanta Janina 6 4.08 0.11
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 3 2.04 0.06
MYKYTYN Anna Beata 1 0.68 0.02
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 12 8.16 0.23
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 13 8.84 0.25
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 9 6.12 0.17
MASŁOWSKI Arkadiusz 7 4.76 0.13