A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Mosina

Mosina
brak 2.12% 2.33% 2.53% 2.74% 2.95% 3.16% 3.36% 3.57% 3.78% 3.98%
danych 2.32% 2.52% 2.73% 2.94% 3.15% 3.35% 3.56% 3.77% 3.97% 4.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 498
Liczba ważnych kart:5 497
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:158
% 2.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 77 48.73 1.46
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 40 25.32 0.76
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 3 1.90 0.06
MICHALAK Agnieszka 4 2.53 0.08
PIECHOWIAK Grzegorz 7 4.43 0.13
BRĘCZEWSKA Andżelika 5 3.16 0.09
STRZYŻEWSKI Rafał 5 3.16 0.09
JARMUSZKIEWICZ Krystian 7 4.43 0.13
GÓRECKI Robert Jarosław 3 1.90 0.06
BARYS Elżbieta Krystyna 7 4.43 0.13