A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Mosina

Mosina
brak 3.89% 4.09% 4.28% 4.48% 4.67% 4.87% 5.07% 5.26% 5.46% 5.65%
danych 4.08% 4.27% 4.47% 4.66% 4.86% 5.06% 5.25% 5.45% 5.64% 5.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 498
Liczba ważnych kart:5 497
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:276
% 5.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 128 46.38 2.42
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 91 32.97 1.72
KŁOSOWSKI Krzysztof 16 5.80 0.30
BANAŚ Paulina Ewa 13 4.71 0.25
BANASZAK Maciej 3 1.09 0.06
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 4 1.45 0.08
SCHUPKE Stanisław 3 1.09 0.06
HAJDUŚ Bożena 2 0.72 0.04
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 0 0.00 0.00
KOSIŃSKA Monika 16 5.80 0.30