A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Mosina

Mosina
brak 0.52% 0.67% 0.82% 0.97% 1.12% 1.28% 1.43% 1.58% 1.73% 1.88%
danych 0.66% 0.81% 0.96% 1.11% 1.27% 1.42% 1.57% 1.72% 1.87% 2.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 498
Liczba ważnych kart:5 497
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:56
% 1.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 17 30.36 0.32
WITZBERG Maciej 4 7.14 0.08
WIŚNIEWSKI Maciej 4 7.14 0.08
BŁOSZYK Klaudia Justyna 6 10.71 0.11
JANUSZ Agata Joanna 2 3.57 0.04
JANKOWSKI Maciej Filip 4 7.14 0.08
TOMASZEWSKA Agnieszka 3 5.36 0.06
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 12 21.43 0.23
HANC Tomasz Ryszard 4 7.14 0.08