A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Słupca

Słupca
brak 14.35% 16.14% 17.94% 19.73% 21.52% 23.32% 25.11% 26.90% 28.69% 30.49%
danych 16.13% 17.93% 19.72% 21.51% 23.31% 25.10% 26.89% 28.68% 30.48% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 718
Liczba ważnych kart:2 718
Frekwencja wyborcza:23.62%
Liczba głosów ważnych:2 590
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:502
% 19.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 34 6.77 1.31
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 5 1.00 0.19
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 441 87.85 17.03
JANKOWIAK Wojciech 0 0.00 0.00
SZALCZYK Zofia Barbara 2 0.40 0.08
PASZYK Krzysztof Michał 2 0.40 0.08
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 3 0.60 0.12
KUBIAK Andrzej 3 0.60 0.12
CHOJNACKA Andżelika Helena 2 0.40 0.08
BAUMGART Marek Piotr 10 1.99 0.39