A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat słupecki 

słupecki
brak 14.35% 16.14% 17.94% 19.73% 21.52% 23.32% 25.11% 26.90% 28.69% 30.49%
danych 16.13% 17.93% 19.72% 21.51% 23.31% 25.10% 26.89% 28.68% 30.48% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:1 950
% 24.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Słupca 11 505  2 718  2 718  2 590  502  19.38
Lądek 4 693  668  668  632  204  32.28
Orchowo 3 110  552  552  512  111  21.68
Ostrowite 4 181  612  612  580  162  27.93
Powidz 1 833  459  459  446  64  14.35
Słupca 7 484  1 023  1 023  984  263  26.73
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  1 357  340  25.06
Zagórów 7 215  1 048  1 048  970  304  31.34
Ogółem 48 003  8 541  8 540  8 071  1 950  24.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 283 14.51 3.51
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 37 1.90 0.46
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 1 475 75.64 18.28
JANKOWIAK Wojciech 11 0.56 0.14
SZALCZYK Zofia Barbara 37 1.90 0.46
PASZYK Krzysztof Michał 5 0.26 0.06
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 21 1.08 0.26
KUBIAK Andrzej 15 0.77 0.19
CHOJNACKA Andżelika Helena 49 2.51 0.61
BAUMGART Marek Piotr 17 0.87 0.21