A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Lądek

Lądek
brak 14.35% 16.14% 17.94% 19.73% 21.52% 23.32% 25.11% 26.90% 28.69% 30.49%
danych 16.13% 17.93% 19.72% 21.51% 23.31% 25.10% 26.89% 28.68% 30.48% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 693
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:668
Liczba ważnych kart:668
Frekwencja wyborcza:14.23%
Liczba głosów ważnych:632
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:204
% 32.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 43 21.08 6.80
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 3 1.47 0.47
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 146 71.57 23.10
JANKOWIAK Wojciech 1 0.49 0.16
SZALCZYK Zofia Barbara 2 0.98 0.32
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.49 0.16
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 2 0.98 0.32
KUBIAK Andrzej 1 0.49 0.16
CHOJNACKA Andżelika Helena 3 1.47 0.47
BAUMGART Marek Piotr 2 0.98 0.32