A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Zagórów

Zagórów
brak 14.35% 16.14% 17.94% 19.73% 21.52% 23.32% 25.11% 26.90% 28.69% 30.49%
danych 16.13% 17.93% 19.72% 21.51% 23.31% 25.10% 26.89% 28.68% 30.48% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 048
Liczba ważnych kart:1 048
Frekwencja wyborcza:14.53%
Liczba głosów ważnych:970
% głosów ważnych:92.56%
Liczba głosów na listy komitetu:304
% 31.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 53 17.43 5.46
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 11 3.62 1.13
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 209 68.75 21.55
JANKOWIAK Wojciech 3 0.99 0.31
SZALCZYK Zofia Barbara 6 1.97 0.62
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 4 1.32 0.41
KUBIAK Andrzej 3 0.99 0.31
CHOJNACKA Andżelika Helena 15 4.93 1.55
BAUMGART Marek Piotr 0 0.00 0.00