A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Dolsk

Dolsk
brak 8.20% 9.72% 11.25% 12.77% 14.29% 15.82% 17.34% 18.86% 20.38% 21.91%
danych 9.71% 11.24% 12.76% 14.28% 15.81% 17.33% 18.85% 20.37% 21.90% 23.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 593
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:638
Liczba ważnych kart:638
Frekwencja wyborcza:13.89%
Liczba głosów ważnych:616
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:92
% 14.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 42 45.65 6.82
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 19 20.65 3.08
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 9 9.78 1.46
JANKOWIAK Wojciech 7 7.61 1.14
SZALCZYK Zofia Barbara 5 5.43 0.81
PASZYK Krzysztof Michał 1 1.09 0.16
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 2 2.17 0.32
KUBIAK Andrzej 2 2.17 0.32
CHOJNACKA Andżelika Helena 1 1.09 0.16
BAUMGART Marek Piotr 4 4.35 0.65