A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat śremski 

śremski
brak 8.20% 9.72% 11.25% 12.77% 14.29% 15.82% 17.34% 18.86% 20.38% 21.91%
danych 9.71% 11.24% 12.76% 14.28% 15.81% 17.33% 18.85% 20.37% 21.90% 23.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 507
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 483
Liczba ważnych kart:9 476
Frekwencja wyborcza:19.96%
Liczba głosów ważnych:9 022
% głosów ważnych:95.21%
Liczba głosów na listy komitetu:956
% 10.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 3 821  614  614  586  99  16.89
Dolsk 4 593  638  638  616  92  14.94
Książ Wielkopolski 6 643  891  889  811  190  23.43
Śrem 32 450  7 340  7 335  7 009  575  8.20
Ogółem 47 507  9 483  9 476  9 022  956  10.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 371 38.81 4.11
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 300 31.38 3.33
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 63 6.59 0.70
JANKOWIAK Wojciech 60 6.28 0.67
SZALCZYK Zofia Barbara 43 4.50 0.48
PASZYK Krzysztof Michał 3 0.31 0.03
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 55 5.75 0.61
KUBIAK Andrzej 24 2.51 0.27
CHOJNACKA Andżelika Helena 24 2.51 0.27
BAUMGART Marek Piotr 13 1.36 0.14