A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Książ Wielkopolski

Książ Wielkopolski
brak 8.20% 9.72% 11.25% 12.77% 14.29% 15.82% 17.34% 18.86% 20.38% 21.91%
danych 9.71% 11.24% 12.76% 14.28% 15.81% 17.33% 18.85% 20.37% 21.90% 23.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 643
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:891
Liczba ważnych kart:889
Frekwencja wyborcza:13.41%
Liczba głosów ważnych:811
% głosów ważnych:91.23%
Liczba głosów na listy komitetu:190
% 23.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 99 52.11 12.21
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 39 20.53 4.81
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 8 4.21 0.99
JANKOWIAK Wojciech 5 2.63 0.62
SZALCZYK Zofia Barbara 16 8.42 1.97
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 13 6.84 1.60
KUBIAK Andrzej 8 4.21 0.99
CHOJNACKA Andżelika Helena 2 1.05 0.25
BAUMGART Marek Piotr 0 0.00 0.00