A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Miłosław

Miłosław
brak 7.09% 8.45% 9.80% 11.16% 12.52% 13.88% 15.23% 16.59% 17.95% 19.30%
danych 8.44% 9.79% 11.15% 12.51% 13.87% 15.22% 16.58% 17.94% 19.29% 20.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 318
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 492
Liczba ważnych kart:1 492
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:1 408
% głosów ważnych:94.37%
Liczba głosów na listy komitetu:151
% 10.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 49 32.45 3.48
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 1 0.66 0.07
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 34 22.52 2.41
JANKOWIAK Wojciech 5 3.31 0.36
SZALCZYK Zofia Barbara 23 15.23 1.63
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.66 0.07
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 24 15.89 1.70
KUBIAK Andrzej 5 3.31 0.36
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 2.65 0.28
BAUMGART Marek Piotr 5 3.31 0.36