A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wrzesiński 

wrzesiński
brak 7.09% 8.45% 9.80% 11.16% 12.52% 13.88% 15.23% 16.59% 17.95% 19.30%
danych 8.44% 9.79% 11.15% 12.51% 13.87% 15.22% 16.58% 17.94% 19.29% 20.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 671
Liczba ważnych kart:11 669
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:11 162
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:1 088
% 9.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołaczkowo 4 756  870  868  823  170  20.66
Miłosław 8 318  1 492  1 492  1 408  151  10.72
Nekla 5 662  1 082  1 082  1 020  98  9.61
Pyzdry 5 735  947  947  912  173  18.97
Września 35 689  7 280  7 280  6 999  496  7.09
Ogółem 60 160  11 671  11 669  11 162  1 088  9.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 389 35.75 3.49
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 66 6.07 0.59
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 326 29.96 2.92
JANKOWIAK Wojciech 70 6.43 0.63
SZALCZYK Zofia Barbara 101 9.28 0.90
PASZYK Krzysztof Michał 5 0.46 0.04
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 5.79 0.56
KUBIAK Andrzej 20 1.84 0.18
CHOJNACKA Andżelika Helena 27 2.48 0.24
BAUMGART Marek Piotr 21 1.93 0.19