A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Pyzdry

Pyzdry
brak 7.09% 8.45% 9.80% 11.16% 12.52% 13.88% 15.23% 16.59% 17.95% 19.30%
danych 8.44% 9.79% 11.15% 12.51% 13.87% 15.22% 16.58% 17.94% 19.29% 20.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 735
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:947
Liczba ważnych kart:947
Frekwencja wyborcza:16.51%
Liczba głosów ważnych:912
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:173
% 18.97%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 50 28.90 5.48
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 10 5.78 1.10
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 96 55.49 10.53
JANKOWIAK Wojciech 1 0.58 0.11
SZALCZYK Zofia Barbara 8 4.62 0.88
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 0 0.00 0.00
KUBIAK Andrzej 1 0.58 0.11
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 2.31 0.44
BAUMGART Marek Piotr 3 1.73 0.33