A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Bierzwnik

Bierzwnik
brak 3.56% 4.19% 4.83% 5.46% 6.10% 6.73% 7.36% 8.00% 8.63% 9.27%
danych 4.18% 4.82% 5.45% 6.09% 6.72% 7.35% 7.99% 8.62% 9.26% 9.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 981
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:531
Liczba ważnych kart:531
Frekwencja wyborcza:13.34%
Liczba głosów ważnych:505
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 3.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 9 50.00 1.78
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 5.56 0.20
BIELEWICZ Przemysław 1 5.56 0.20
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 5.56 0.20
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 4 22.22 0.79
GŁADKOW Jan 2 11.11 0.40