A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Drawno

Drawno
brak 3.56% 4.19% 4.83% 5.46% 6.10% 6.73% 7.36% 8.00% 8.63% 9.27%
danych 4.18% 4.82% 5.45% 6.09% 6.72% 7.35% 7.99% 8.62% 9.26% 9.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 302
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:615
Liczba ważnych kart:615
Frekwencja wyborcza:14.30%
Liczba głosów ważnych:575
% głosów ważnych:93.50%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 5.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 22 64.71 3.83
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 5.88 0.35
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 14.71 0.87
BIELEWICZ Przemysław 1 2.94 0.17
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.94 0.17
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 1 2.94 0.17
GŁADKOW Jan 2 5.88 0.35