A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Krzęcin

Krzęcin
brak 3.56% 4.19% 4.83% 5.46% 6.10% 6.73% 7.36% 8.00% 8.63% 9.27%
danych 4.18% 4.82% 5.45% 6.09% 6.72% 7.35% 7.99% 8.62% 9.26% 9.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:305
Liczba ważnych kart:305
Frekwencja wyborcza:9.92%
Liczba głosów ważnych:297
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 4 36.36 1.35
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 9.09 0.34
BIELEWICZ Przemysław 2 18.18 0.67
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 9.09 0.34
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 3 27.27 1.01
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00