A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Recz

Recz
brak 3.56% 4.19% 4.83% 5.46% 6.10% 6.73% 7.36% 8.00% 8.63% 9.27%
danych 4.18% 4.82% 5.45% 6.09% 6.72% 7.35% 7.99% 8.62% 9.26% 9.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 572
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:537
Liczba ważnych kart:537
Frekwencja wyborcza:11.75%
Liczba głosów ważnych:505
% głosów ważnych:94.04%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 9.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 24 48.00 4.75
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 2.00 0.20
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 2.00 0.20
BIELEWICZ Przemysław 3 6.00 0.59
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.00 0.20
RATAJCZAK Mariusz 3 6.00 0.59
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 15 30.00 2.97
GŁADKOW Jan 2 4.00 0.40