A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kalisz Pomorski

Kalisz Pomorski
brak 1.14% 2.29% 3.43% 4.58% 5.73% 6.88% 8.02% 9.17% 10.32% 11.46%
danych 2.28% 3.42% 4.57% 5.72% 6.87% 8.01% 9.16% 10.31% 11.45% 12.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:688
Liczba ważnych kart:688
Frekwencja wyborcza:11.78%
Liczba głosów ważnych:658
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 6 46.15 0.91
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 1 7.69 0.15
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 3 23.08 0.46
SZOSTAŁO Wiktor 1 7.69 0.15
WOJTCZAK Kinga 1 7.69 0.15
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 1 7.69 0.15