A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Wierzchowo

Wierzchowo
brak 0.42% 0.69% 0.96% 1.24% 1.51% 1.78% 2.05% 2.32% 2.60% 2.87%
danych 0.68% 0.95% 1.23% 1.50% 1.77% 2.04% 2.31% 2.59% 2.86% 3.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:599
Liczba ważnych kart:599
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:547
% głosów ważnych:91.32%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 1 11.11 0.18
DYMITRIADIS Dimitris 1 11.11 0.18
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 11.11 0.18
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 2 22.22 0.37
OYEDEMI Dorota Barbara 1 11.11 0.18
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 1 11.11 0.18
MICHALSKI Daniel 1 11.11 0.18
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 11.11 0.18