A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat drawski 

drawski
brak 0.42% 0.69% 0.96% 1.24% 1.51% 1.78% 2.05% 2.32% 2.60% 2.87%
danych 0.68% 0.95% 1.23% 1.50% 1.77% 2.04% 2.31% 2.59% 2.86% 3.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 364
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 315
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:15.44%
Liczba głosów ważnych:6 972
% głosów ważnych:95.31%
Liczba głosów na listy komitetu:58
% 0.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czaplinek 9 530  1 225  1 225  1 177  13  1.10
Drawsko Pomorskie 13 478  2 187  2 187  2 080  12  0.58
Kalisz Pomorski 5 840  688  688  658  0.61
Ostrowice 2 023  369  369  350  11  3.14
Wierzchowo 4 012  599  599  547  1.65
Złocieniec 12 481  2 247  2 247  2 160  0.42
Ogółem 47 364  7 315  7 315  6 972  58  0.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 16 27.59 0.23
DYMITRIADIS Dimitris 8 13.79 0.11
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 5 8.62 0.07
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 6 10.34 0.09
OYEDEMI Dorota Barbara 4 6.90 0.06
ADEL Juliusz Wilhelm 1 1.72 0.01
MIETLICKI Mateusz Marcin 2 3.45 0.03
MICHALSKI Daniel 7 12.07 0.10
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 9 15.52 0.13