A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Złocieniec

Złocieniec
brak 0.42% 0.69% 0.96% 1.24% 1.51% 1.78% 2.05% 2.32% 2.60% 2.87%
danych 0.68% 0.95% 1.23% 1.50% 1.77% 2.04% 2.31% 2.59% 2.86% 3.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 481
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 247
Liczba ważnych kart:2 247
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:2 160
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 3 33.33 0.14
DYMITRIADIS Dimitris 1 11.11 0.05
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 11.11 0.05
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 1 11.11 0.05
MICHALSKI Daniel 2 22.22 0.09
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 11.11 0.05