A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Brojce

Brojce
brak 1.81% 2.06% 2.31% 2.56% 2.81% 3.06% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05%
danych 2.05% 2.30% 2.55% 2.80% 3.05% 3.29% 3.54% 3.79% 4.04% 4.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:343
Liczba ważnych kart:343
Frekwencja wyborcza:11.48%
Liczba głosów ważnych:308
% głosów ważnych:89.80%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 2.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 1 12.50 0.32
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 2 25.00 0.65
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 1 12.50 0.32
SZOSTAŁO Wiktor 1 12.50 0.32
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 12.50 0.32
KASZNIA Magdalena Anna 2 25.00 0.65