A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Brojce

Brojce
brak 3.85% 4.47% 5.09% 5.71% 6.33% 6.96% 7.58% 8.20% 8.82% 9.44%
danych 4.46% 5.08% 5.70% 6.32% 6.95% 7.57% 8.19% 8.81% 9.43% 10.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:343
Liczba ważnych kart:343
Frekwencja wyborcza:11.48%
Liczba głosów ważnych:308
% głosów ważnych:89.80%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 10.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 22 70.97 7.14
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 12.90 1.30
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 9.68 0.97
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 1 3.23 0.32
GŁADKOW Jan 1 3.23 0.32