A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Brojce

Brojce
brak 21.43% 22.11% 22.78% 23.46% 24.14% 24.82% 25.49% 26.17% 26.85% 27.52%
danych 22.10% 22.77% 23.45% 24.13% 24.81% 25.48% 26.16% 26.84% 27.51% 28.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:343
Liczba ważnych kart:343
Frekwencja wyborcza:11.48%
Liczba głosów ważnych:308
% głosów ważnych:89.80%
Liczba głosów na listy komitetu:66
% 21.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 43 65.15 13.96
HOC Czesław 5 7.58 1.62
RAFALSKA Elżbieta 2 3.03 0.65
MATERNA Jerzy Marian 2 3.03 0.65
ROBAK Marzanna Urszula 1 1.52 0.32
SZYMAŃSKA Halina Barbara 5 7.58 1.62
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 1.52 0.32
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 3.03 0.65
RONOWICZ Bożena 1 1.52 0.32
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 6.06 1.30