A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Gryfice

Gryfice
brak 1.81% 2.06% 2.31% 2.56% 2.81% 3.06% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05%
danych 2.05% 2.30% 2.55% 2.80% 3.05% 3.29% 3.54% 3.79% 4.04% 4.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 290
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 234
Liczba ważnych kart:3 234
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:3 131
% głosów ważnych:96.82%
Liczba głosów na listy komitetu:78
% 2.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 33 42.31 1.05
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 15 19.23 0.48
BACHALSKI Dariusz Jacek 1 1.28 0.03
MARKIEWICZ Dorota 7 8.97 0.22
SZOSTAŁO Wiktor 12 15.38 0.38
WOJTCZAK Kinga 4 5.13 0.13
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 2 2.56 0.06
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 1.28 0.03
KASZNIA Magdalena Anna 3 3.85 0.10