A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Karnice

Karnice
brak 1.81% 2.06% 2.31% 2.56% 2.81% 3.06% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05%
danych 2.05% 2.30% 2.55% 2.80% 3.05% 3.29% 3.54% 3.79% 4.04% 4.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:492
Liczba ważnych kart:492
Frekwencja wyborcza:14.75%
Liczba głosów ważnych:467
% głosów ważnych:94.92%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 3.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 3 21.43 0.64
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 5 35.71 1.07
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 1 7.14 0.21
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 2 14.29 0.43
SZURA Zbigniew Jan 1 7.14 0.21
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 7.14 0.21
KASZNIA Magdalena Anna 1 7.14 0.21