A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Karnice

Karnice
brak 3.85% 4.47% 5.09% 5.71% 6.33% 6.96% 7.58% 8.20% 8.82% 9.44%
danych 4.46% 5.08% 5.70% 6.32% 6.95% 7.57% 8.19% 8.81% 9.43% 10.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:492
Liczba ważnych kart:492
Frekwencja wyborcza:14.75%
Liczba głosów ważnych:467
% głosów ważnych:94.92%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 5.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 14 53.85 3.00
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 11.54 0.64
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 2 7.69 0.43
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 3.85 0.21
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 6 23.08 1.28
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00