A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Karnice

Karnice
brak 21.43% 22.11% 22.78% 23.46% 24.14% 24.82% 25.49% 26.17% 26.85% 27.52%
danych 22.10% 22.77% 23.45% 24.13% 24.81% 25.48% 26.16% 26.84% 27.51% 28.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:492
Liczba ważnych kart:492
Frekwencja wyborcza:14.75%
Liczba głosów ważnych:467
% głosów ważnych:94.92%
Liczba głosów na listy komitetu:128
% 27.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 84 65.63 17.99
HOC Czesław 13 10.16 2.78
RAFALSKA Elżbieta 3 2.34 0.64
MATERNA Jerzy Marian 15 11.72 3.21
ROBAK Marzanna Urszula 0 0.00 0.00
SZYMAŃSKA Halina Barbara 8 6.25 1.71
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 0 0.00 0.00
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 3 2.34 0.64
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 1.56 0.43