A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Płoty

Płoty
brak 1.81% 2.06% 2.31% 2.56% 2.81% 3.06% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05%
danych 2.05% 2.30% 2.55% 2.80% 3.05% 3.29% 3.54% 3.79% 4.04% 4.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 483
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 234
Liczba ważnych kart:1 234
Frekwencja wyborcza:16.49%
Liczba głosów ważnych:1 163
% głosów ważnych:94.25%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 4.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 20 40.00 1.72
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 12 24.00 1.03
BACHALSKI Dariusz Jacek 1 2.00 0.09
MARKIEWICZ Dorota 4 8.00 0.34
SZOSTAŁO Wiktor 2 4.00 0.17
WOJTCZAK Kinga 5 10.00 0.43
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 2.00 0.09
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 5 10.00 0.43