A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Płoty

Płoty
brak 3.85% 4.47% 5.09% 5.71% 6.33% 6.96% 7.58% 8.20% 8.82% 9.44%
danych 4.46% 5.08% 5.70% 6.32% 6.95% 7.57% 8.19% 8.81% 9.43% 10.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 483
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 234
Liczba ważnych kart:1 234
Frekwencja wyborcza:16.49%
Liczba głosów ważnych:1 163
% głosów ważnych:94.25%
Liczba głosów na listy komitetu:57
% 4.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 34 59.65 2.92
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 3.51 0.17
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 8.77 0.43
BIELEWICZ Przemysław 4 7.02 0.34
BIAŁOKOZ Andrzej 1 1.75 0.09
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.75 0.09
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 14.04 0.69
GŁADKOW Jan 2 3.51 0.17