A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rewal

Rewal
brak 1.81% 2.06% 2.31% 2.56% 2.81% 3.06% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05%
danych 2.05% 2.30% 2.55% 2.80% 3.05% 3.29% 3.54% 3.79% 4.04% 4.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 317
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 081
Liczba ważnych kart:1 081
Frekwencja wyborcza:32.59%
Liczba głosów ważnych:1 050
% głosów ważnych:97.13%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 10 52.63 0.95
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 0 0.00 0.00
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 2 10.53 0.19
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 1 5.26 0.10
SZURA Zbigniew Jan 2 10.53 0.19
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 3 15.79 0.29
KASZNIA Magdalena Anna 1 5.26 0.10