A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Rewal

Rewal
brak 3.85% 4.47% 5.09% 5.71% 6.33% 6.96% 7.58% 8.20% 8.82% 9.44%
danych 4.46% 5.08% 5.70% 6.32% 6.95% 7.57% 8.19% 8.81% 9.43% 10.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 317
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 081
Liczba ważnych kart:1 081
Frekwencja wyborcza:32.59%
Liczba głosów ważnych:1 050
% głosów ważnych:97.13%
Liczba głosów na listy komitetu:64
% 6.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 46 71.88 4.38
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 3.13 0.19
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 3.13 0.19
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 12.50 0.76
GŁADKOW Jan 6 9.38 0.57