A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Trzebiatów

Trzebiatów
brak 1.81% 2.06% 2.31% 2.56% 2.81% 3.06% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05%
danych 2.05% 2.30% 2.55% 2.80% 3.05% 3.29% 3.54% 3.79% 4.04% 4.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 191
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 341
Liczba ważnych kart:2 340
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:2 233
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 2.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 14 22.22 0.63
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 24 38.10 1.07
BACHALSKI Dariusz Jacek 3 4.76 0.13
MARKIEWICZ Dorota 4 6.35 0.18
SZOSTAŁO Wiktor 5 7.94 0.22
WOJTCZAK Kinga 5 7.94 0.22
SZURA Zbigniew Jan 1 1.59 0.04
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 1.59 0.04
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 3.17 0.09
KASZNIA Magdalena Anna 4 6.35 0.18