A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Trzebiatów

Trzebiatów
brak 3.85% 4.47% 5.09% 5.71% 6.33% 6.96% 7.58% 8.20% 8.82% 9.44%
danych 4.46% 5.08% 5.70% 6.32% 6.95% 7.57% 8.19% 8.81% 9.43% 10.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 191
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 341
Liczba ważnych kart:2 340
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:2 233
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:86
% 3.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 39 45.35 1.75
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 4.65 0.18
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 4.65 0.18
BIELEWICZ Przemysław 5 5.81 0.22
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 5 5.81 0.22
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.16 0.04
PUCEK Mateusz Sebastian 2 2.33 0.09
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 25 29.07 1.12
GŁADKOW Jan 1 1.16 0.04