A  A+ A+

Gmina Banie

Banie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 138
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:599
Liczba ważnych kart:599
Frekwencja wyborcza:11.66%
Liczba głosów ważnych:565
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne