A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Banie

Banie
brak 4.77% 5.36% 5.94% 6.53% 7.12% 7.71% 8.29% 8.88% 9.47% 10.05%
danych 5.35% 5.93% 6.52% 7.11% 7.70% 8.28% 8.87% 9.46% 10.04% 10.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 138
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:599
Liczba ważnych kart:599
Frekwencja wyborcza:11.66%
Liczba głosów ważnych:565
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 7.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 14 32.56 2.48
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 4.65 0.35
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 2.33 0.18
BIELEWICZ Przemysław 1 2.33 0.18
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.33 0.18
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 16.28 1.24
GŁADKOW Jan 17 39.53 3.01