A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Banie

Banie
brak 22.48% 24.10% 25.72% 27.34% 28.96% 30.58% 32.19% 33.81% 35.43% 37.05%
danych 24.09% 25.71% 27.33% 28.95% 30.57% 32.18% 33.80% 35.42% 37.04% 38.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 138
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:599
Liczba ważnych kart:599
Frekwencja wyborcza:11.66%
Liczba głosów ważnych:565
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:127
% 22.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 89 70.08 15.75
HOC Czesław 2 1.57 0.35
RAFALSKA Elżbieta 8 6.30 1.42
MATERNA Jerzy Marian 2 1.57 0.35
ROBAK Marzanna Urszula 6 4.72 1.06
SZYMAŃSKA Halina Barbara 2 1.57 0.35
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 7 5.51 1.24
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 1 0.79 0.18
SZAŁABAWKA Artur Lesław 10 7.87 1.77