A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Cedynia

Cedynia
brak 1.40% 1.65% 1.90% 2.14% 2.39% 2.64% 2.89% 3.14% 3.38% 3.63%
danych 1.64% 1.89% 2.13% 2.38% 2.63% 2.88% 3.13% 3.37% 3.62% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 528
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:295
Liczba ważnych kart:295
Frekwencja wyborcza:8.36%
Liczba głosów ważnych:279
% głosów ważnych:94.58%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 2.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 3 42.86 1.08
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 1 14.29 0.36
BACHALSKI Dariusz Jacek 1 14.29 0.36
MARKIEWICZ Dorota 0 0.00 0.00
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 1 14.29 0.36
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 1 14.29 0.36