A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Cedynia

Cedynia
brak 4.77% 5.36% 5.94% 6.53% 7.12% 7.71% 8.29% 8.88% 9.47% 10.05%
danych 5.35% 5.93% 6.52% 7.11% 7.70% 8.28% 8.87% 9.46% 10.04% 10.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 528
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:295
Liczba ważnych kart:295
Frekwencja wyborcza:8.36%
Liczba głosów ważnych:279
% głosów ważnych:94.58%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 7.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 30.00 2.15
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 5.00 0.36
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 10.00 0.72
BIELEWICZ Przemysław 3 15.00 1.08
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 5.00 0.36
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 5 25.00 1.79
GŁADKOW Jan 2 10.00 0.72