A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Chojna

Chojna
brak 22.48% 24.10% 25.72% 27.34% 28.96% 30.58% 32.19% 33.81% 35.43% 37.05%
danych 24.09% 25.71% 27.33% 28.95% 30.57% 32.18% 33.80% 35.42% 37.04% 38.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 076
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 497
Liczba ważnych kart:1 497
Frekwencja wyborcza:13.52%
Liczba głosów ważnych:1 431
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:498
% 34.80%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 113 22.69 7.90
HOC Czesław 355 71.29 24.81
RAFALSKA Elżbieta 14 2.81 0.98
MATERNA Jerzy Marian 2 0.40 0.14
ROBAK Marzanna Urszula 3 0.60 0.21
SZYMAŃSKA Halina Barbara 6 1.20 0.42
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 0.20 0.07
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 0.40 0.14
RONOWICZ Bożena 1 0.20 0.07
SZAŁABAWKA Artur Lesław 1 0.20 0.07