A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Stare Czarnowo

Stare Czarnowo
brak 4.77% 5.36% 5.94% 6.53% 7.12% 7.71% 8.29% 8.88% 9.47% 10.05%
danych 5.35% 5.93% 6.52% 7.11% 7.70% 8.28% 8.87% 9.46% 10.04% 10.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 083
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:489
Liczba ważnych kart:489
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:473
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 6.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 15 45.45 3.17
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 12.12 0.85
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 6.06 0.42
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 24.24 1.69
GŁADKOW Jan 4 12.12 0.85