A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Trzcińsko-Zdrój

Trzcińsko-Zdrój
brak 4.77% 5.36% 5.94% 6.53% 7.12% 7.71% 8.29% 8.88% 9.47% 10.05%
danych 5.35% 5.93% 6.52% 7.11% 7.70% 8.28% 8.87% 9.46% 10.04% 10.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 488
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:603
Liczba ważnych kart:603
Frekwencja wyborcza:13.44%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:97.51%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 6.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 20 54.05 3.40
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 5.41 0.34
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 3 8.11 0.51
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 2.70 0.17
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.70 0.17
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 9 24.32 1.53
GŁADKOW Jan 1 2.70 0.17