A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Widuchowa

Widuchowa
brak 4.77% 5.36% 5.94% 6.53% 7.12% 7.71% 8.29% 8.88% 9.47% 10.05%
danych 5.35% 5.93% 6.52% 7.11% 7.70% 8.28% 8.87% 9.46% 10.04% 10.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 364
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:536
Liczba ważnych kart:536
Frekwencja wyborcza:12.28%
Liczba głosów ważnych:515
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 9.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 14 29.17 2.72
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 4.17 0.39
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 4.17 0.39
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.08 0.19
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 9 18.75 1.75
GŁADKOW Jan 20 41.67 3.88