A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Kamień Pomorski

Kamień Pomorski
brak 5.19% 5.54% 5.89% 6.25% 6.60% 6.95% 7.30% 7.65% 8.01% 8.36%
danych 5.53% 5.88% 6.24% 6.59% 6.94% 7.29% 7.64% 8.00% 8.35% 8.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 070
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 450
Liczba ważnych kart:2 450
Frekwencja wyborcza:20.30%
Liczba głosów ważnych:2 378
% głosów ważnych:97.06%
Liczba głosów na listy komitetu:165
% 6.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 129 78.18 5.42
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 7 4.24 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 1.82 0.13
BIELEWICZ Przemysław 1 0.61 0.04
BIAŁOKOZ Andrzej 1 0.61 0.04
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 0.61 0.04
PUCEK Mateusz Sebastian 2 1.21 0.08
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 19 11.52 0.80
GŁADKOW Jan 2 1.21 0.08