A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Kamień Pomorski

Kamień Pomorski
brak 37.75% 38.22% 38.70% 39.17% 39.64% 40.12% 40.59% 41.06% 41.53% 42.01%
danych 38.21% 38.69% 39.16% 39.63% 40.11% 40.58% 41.05% 41.52% 42.00% 42.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 070
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 450
Liczba ważnych kart:2 450
Frekwencja wyborcza:20.30%
Liczba głosów ważnych:2 378
% głosów ważnych:97.06%
Liczba głosów na listy komitetu:959
% 40.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 535 55.79 22.50
BUKIEWICZ Bożenna 24 2.50 1.01
GRODZKI Tomasz Paweł 164 17.10 6.90
KUNICKA Halina 17 1.77 0.71
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 9 0.94 0.38
MACHALICA Krzysztof Edward 6 0.63 0.25
ŁAWRYNOWICZ Zofia 13 1.36 0.55
MARCINKIEWICZ Mirosław 20 2.09 0.84
ŁĄCKI Artur Jarosław 92 9.59 3.87
KOCHAN Magdalena Maria 79 8.24 3.32