A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Międzyzdroje

Międzyzdroje
brak 3.40% 3.58% 3.75% 3.93% 4.11% 4.29% 4.46% 4.64% 4.82% 4.99%
danych 3.57% 3.74% 3.92% 4.10% 4.28% 4.45% 4.63% 4.81% 4.98% 5.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 618
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 337
Liczba ważnych kart:1 336
Frekwencja wyborcza:23.80%
Liczba głosów ważnych:1 304
% głosów ważnych:97.60%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 3.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 26 57.78 1.99
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 6 13.33 0.46
BACHALSKI Dariusz Jacek 3 6.67 0.23
MARKIEWICZ Dorota 2 4.44 0.15
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 3 6.67 0.23
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 4.44 0.15
KASZNIA Magdalena Anna 3 6.67 0.23