A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Wolin

Wolin
brak 5.19% 5.54% 5.89% 6.25% 6.60% 6.95% 7.30% 7.65% 8.01% 8.36%
danych 5.53% 5.88% 6.24% 6.59% 6.94% 7.29% 7.64% 8.00% 8.35% 8.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 950
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 771
Liczba ważnych kart:1 771
Frekwencja wyborcza:17.80%
Liczba głosów ważnych:1 677
% głosów ważnych:94.69%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 6.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 44 39.64 2.62
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 4.50 0.30
JONCZEK Joanna Małgorzata 6 5.41 0.36
BIELEWICZ Przemysław 3 2.70 0.18
BIAŁOKOZ Andrzej 2 1.80 0.12
RATAJCZAK Mariusz 1 0.90 0.06
BAWOLSKA Wioletta Helena 7 6.31 0.42
PUCEK Mateusz Sebastian 5 4.50 0.30
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 38 34.23 2.27
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00